Ik las vandaag op Nu het artikel NVWA verbiedt verkoop USB-laders. Opvallend is dat de laders niet alleen verboden worden omdat ze ondeugdelijk zijn, maar ook een heel aantal omdat ze geen Nederlandse vertaling van de handleiding hebben.

Hoe voorkomt u dat u hetzelfde overkomt?

Wat zijn uw verplichtingen op het gebied van vertaling? De geldende regelgeving is sinds juni 2016 het Warenwetbesluit Elektrisch materiaal.

Van belang voor uw verplichtingen op het gebied van vertaling zijn vooral artikel 3, voor fabrikanten, en artikel 5 voor importeurs:

Artikel 3

1. Fabrikanten voldoen bij het ontwerpen, vervaardigen en in de handel brengen van elektrisch materiaal aan de artikelen 6, 11 en 15 van richtlijn 2014/35/EU.
2. De contactgegevens bedoeld in artikel 6, zesde lid, van richtlijn 2014/35/EU zijn in ieder geval gesteld in de Nederlandse taal.
3. De instructies en informatie aangaande de veiligheid bedoeld in artikel 6, zevende lid, van richtlijn 2014/35/EU zijn in ieder geval gesteld in de Nederlandse taal.
4. De informatie en documenten om de conformiteit van elektrisch materiaal aan te tonen, bedoeld in artikel 6, negende lid, van richtlijn 2014/35/EU is in ieder geval gesteld in de Nederlandse of Engelse taal.
5. De EU-conformiteitsverklaring, bedoeld in artikel 15, tweede lid, wordt in ieder geval gesteld in de Nederlandse of Engelse taal.

Artikel 5

1. Importeurs voldoen bij het in de handel brengen van elektrisch materiaal aan de artikelen 8, 10 en 11 van richtlijn 2014/35/EU.
2. De contactgegevens bedoeld in artikel 8, derde lid, van richtlijn 2014/35/EU zijn in ieder geval gesteld in de Nederlandse taal.
3. De instructies en informatie aangaande de veiligheid bedoeld in artikel 8, vierde lid, van richtlijn 2014/35/EU zijn in ieder geval gesteld in de Nederlandse taal.
4. De informatie en documenten om de conformiteit van elektrisch materiaal aan te tonen, bedoeld in artikel 8, negende lid, richtlijn 2014/35/EU is in ieder geval gesteld in de Nederlandse of Engelse taal.

U bent dus verplicht om de contactgegevens, instructies en informatie voor de veiligheid in het Nederlands te leveren, en daarnaast de informatie en documenten voor de conformiteit in het Nederlands of Engels.

U ziet dat er steeds wordt verwezen naar de RICHTLIJN 2014/35/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. In die richtlijn is met betrekking tot de vertaling vooral deze regel van belang:

2. De EU-conformiteitsverklaring komt qua structuur overeen met het model in bijlage IV, bevat de in module A van bijlage III vermelde elementen en wordt voortdurend bijgewerkt. Zij wordt vertaald in de taal of talen zoals gevraagd door de lidstaat waar het elektrisch materiaal in de handel wordt gebracht of op de markt wordt aangeboden.

Nederland heeft besloten dat de vertaling dus naar het Nederlands verplicht is, maar andere EU-landen zijn vrij in welke talen ze verplicht stellen.

Neemt u gerust contact met ons op als u twijfelt naar welke talen u verplicht bent te vertalen bij levering naar een ander EU-land.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Copyright © 2019 FlevoTalen